سوز

احساس همزاد پنداری عمیقی دارم با تمام کسایی که همه جونشون یخ زده و هیچ بخاری ای هم گرمشون نمیکنه!

زمستون عجب فصلیه برای دل من!

/ 32 نظر / 22 بازدید
نمایش نظرات قبلی
Anonymous 1

تو بازم "همزاد پنداری گلوبین" ِ خونت زده بالا هاااا.. خطرناکه

سوگند

بخاری روخاموش می کنیم ...تا یه وقت پول گازمون زیاد نشه...باید در همه حال در مصرف بی رویه صرفه جویی کنیم...[نیشخند]

مهران

استتتتتتاد می فرمودیهههه بفرمیوووووو

سهیل

یه چیزی بنویس دیگه تو هم...

امیر

...و نمی دانم که چرا چندی است دیگر سرما برایم معنای گرما پیدا کرده

پرهام

ببینم تو هنوز گرم نشدی؟ گرم شو گرم شو تو گرمی تو گرمی