ذهن زیبا!

I will guard you

with my bright wings

stay till your heart

learns to see

all love can be

/ 15 نظر / 18 بازدید
نمایش نظرات قبلی
کولی

هااااا .. اینها که گفتی حرفهای مهمی بنظر میاومدن. ما که نفهمیدیم چی چی گفتی اما ظاهرا خیلی خوب گفتی...[زبان] بابا ننه ما که سوات یادمون ندادن بفهمیم شوما خانوم موهندیس چی میگی. اما خدا حفظت کنه آبجی [نیشخند] اگه منو شناختی ؟[نیشخند]

هایدی

[ماچ]

میثم

یادمه که یکیو میشناختم که قبلنا اینجا زندگی می کرد! [عینک]

IM

I don't think so!!!!!